OPERATIONS MANAGER

Apply

Sign up to receive career updates before completing the application

Note: You will complete the application on the next page

Skip & Continue

Job Number: 25438

Position Title:

External Description:
Job Description
ALGEMEEN
Hij/zij maakt deel uit van de Service Team, locatie Zuidland.
ESSENTIE VAN HET PROFIEL
Behalen van afdelingsspecifieke doelstellingen door het aansturen van personeel, plannen en evalueren van afdelingsactiviteiten. Verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling en groei van personeelsleden.
De Operations Manager heeft technische, uitvoerende, leidinggevende taken.
Uitvoerende werkzaamheden komen voor een groot deel overeen met de eerste monteur buitendienst.
Leidinggeven aan Field & Service Center.
Rapporteert aan de Service Center Manager.
Required Skills
CENTRALE BEROEPSACTIVITEITEN
- Managen van verwachtingen en resultaten
- Behalen van personeelsresultaten door het managen van verwachtingen van zowel de organisatie als de medewerkers zelf; plannen, bijhouden en beoordelen van resultaten; coachen, adviseren en terechtwijzen van personeel indien nodig; ontwikkelen, coördineren en handhaven van systemen, beleid en procedures.
- Strategische doelstellingen bepalen
- Formuleren van strategische doelstellingen door het verzamelen van relevante bedrijfsgegevens, financiële informatie en informatie over bedrijfstargets, diensten en
operationele activiteiten; identificeren en evalueren van trends en kansen; maken van strategische keuzes; definiëren van gewenste resultaten en dit door vertalen naar acties en targets voor het team.
- financiële doelstellingen
- Voldoen aan financiële doelstellingen door het voorspellen van vereisten; maken van een budgettair jaarplan, plannen van uitgaven, analyseren van afwijkingen en het initiëren van corrigerende maatregelen.
- Kwaliteit bewaken
- De kwaliteit van de dienstverlening behouden door het afdwingen van service standaarden, analyseren en oplossen van klantenserviceproblemen, identificeren van trends en het aanbevelen van systeemverbeteringen.
- Functioneringsgesprekken
- Voeren van functionerings- beoordelings- en ontwikkelgesprekken met teamleden. Eventueel initiëren van exit procedures.
- Werving en selectie
- Afhankelijk van de organisatie kan een manager betrokken zijn bij het proces van werving en selectie van nieuwe medewerkers, oriëntatie en training van personeel, behouden van een veilige werkomgeving, en persoonlijke ontwikkeling van personeel.
EXTRA BEROEPSACTIVITEITEN
- Opvolging van en controle op het kwaliteitsbeleid.
- Is aanspreekpunt voor alle operationele afdelingen.
- Is betrokken bij innovatie van producten en diensten
- Hij/zij wordt geacht voorstellen te doen om de werkwijze en kwaliteit te verbeteren.
SIGNALEREN EN OPLOSSEND VERMOGEN
De Operations Manager moet op de hoogte zijn van afwijkingen, knelpunten, problemen en storingen.
Dat vergt voortdurende aandacht en alertheid.
Als zich problemen voordoen zullen die door de Operations Manager opgelost dienen te worden, eventueel in overleg met het Management.
ZELFSTANDIGHEID EN
Job Location
Zuidland, Netherlands
Position Type
Full-Time/Regular

City:

Location_formattedLocationLong:

State:

Community / Marketing Title: OPERATIONS MANAGER

Company Profile:

Requisition Number: 2016121

EEO Employer Verbiage:

© An Equal Opportunity Employer. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, or protected veteran status and will not be discriminated against on the basis of disability.

If you need a reasonable accommodation for the online application process due to a disability please email careers@enproindustries.com or call 1-704-731-1446. Include your contact information and details about the posted position. Only inquiries regarding assistance for those who need an accommodation with the online application process due to a disability will be returned.